Časté dotazy

1. IP značení

V případě, že pracujete v prašném nebo vlhkém prostředí, označení IP odolnosti Vašeho laserového přístroje bude pro Vás důležité.
Většina laserových přístrojů STANLEY má IP ochranu 54 (prachu a stříkající vodě odolný) nebo IP 66 (vodotěsný a prachu odolný).

2. Mohou být laserové přístroje zdraví nebezpečné?

Laserové přístroje jsou klasifikovány stupnicí od 1 do 4 v závislosti na míře potencionálního rizika. STANLEY laserové přístroje jsou ve třídách 1 až 2M, což znamená žádné nebo malé riziko.

Třída 1 - Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.
Třída 2 - Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími  i mrkací reflex. Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku.

Třída 2M - Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.